Branded Content

N? ut til Kampanjes lesere med dine artikler. Vi har distribusjonen, virkemidlene og m?lgruppen. Du bestemmer innholdet.

Ved ? publisere gode og innsiktsfulle artikler som engasjerer m?lgruppen p? bwfparcels.com, f?r du frem kunnskapen og kompetansen din bedrift besitter. Dette skaper oppmerksomhet rundt merkevaren deres ved at vi s?rger for at ditt innhold treffer den riktige m?lgruppen. S? lenge innholdet er riktig og godt, opplever vi at disse artiklene oppn?r s?rdeles gode resultater.

Hvorfor publisere Branded Content p? bwfparcels.com?

  • - Over 75.000 unike brukere fra media- og kommunikasjonsbransen og 250.000 sidevisninger hver uke p? web.
  • - Artiklene deles p? v?r Facebookside med 28.000 f?lgere.
  • - bwfparcels.com er en anerkjent merkevare med snart 60 ?r i bransjen.
  • - Artiklene oppn?r h?y distribusjon og lange lesetider som f?lge av at de er publisert i riktig kontekst og til riktig m?lgruppe.

Kontakt oss for et skreddersydd tilbud!

Branded Content-pakke

Den mest effektive pakken best?r av Branded Stories, native artikler og native annonser. Branded Stories er et felt p? forsiden av bwfparcels.com hvor det publiseres fire til fem artikler samtidig som ligger i feltet i to uker. To til fem av disse artiklene kan publiseres som native artikler som g?r i flyten p? bwfparcels.com, og fordeles over to uker. I denne perioden tilbyr vi ogs? native annonser som lenker til artikkelen. Den totale eksponeringstiden for artiklene blir dermed én m?ned.

PRISER

Vi skreddersyr l?sninger for ? kunne dekke kundens behov p? best mulig m?te. En eksempelspakke med Branded Stories og native artikler kan koste 50.000,- for én m?neds eksponeringstid. Inkludert i denne prisen f?r du artiklene publisert p? Facebook til v?re 28.000 f?lgere, samt i v?rt nyhetsbrev som sendes til 6.500 lesere. I denne perioden tilbyr vi ogs? én uke med native annonse p? desktop (sticky). Vi kan ogs? tilby utvidet distribusjon (audit extension) via v?r programmatiske kj?psplattform.

Native artikler

En native artikkel er en artikkel vi publiserer i flyten som en vanlig redaksjonell artikkel, men da selvf?lgelig merket som betalt innhold. Video kan ogs? legges inn i artikkelen dersom dette er ?nskelig. Vi oppfordrer kunden til ? ogs? distribuere innholdet i egne kanaler for ? ?ke effekten av kampanjen.

Vi selger enkeltst?ende artikler eller pakker p? flere artikler. Dette avtales og skreddersys med den enkelte kunde i forhold til deres budsjett og behov. Vi kan ogs? tilby skreddersydde pakker der vi lager en kombinasjon av native artikler og bannere p? bwfparcels.com, for ?kt oppmerksomhet og effekt. Dette gj?r at artikkelen f?r flere lesere og lengre levetid. I dette eksempelet er artikkelen f?rst publisert som en artikkel som g?r i flyten, og deretter som en Skyskraper Sticky-annonse som
lenker til artikkelen.

PRISER

Vi skreddersyr l?sninger for ? optimalisere effekten i forhold til den enkelte kunders behov. Artiklene selges enkeltvis for 15.000,- per stk., men prisen ?ker ved bruk av bannere og dersom vi skal produsere innholdet p? vegne av kunden.

Innsikt og analyse

Vi i Kampanje er strategiske r?dgivere i utformingen av innholdet gjennom n?r dialog med kunden. Vi monitorerer artiklene i alle kanaler underveis, og gir kunden l?pende rapporter. Hvis det er ?nskelig ? vri p? kommunikasjonen for ? oppn? bedre resultater, vil man kunne gj?re dette underveis, b?de n?r det gjelder tittel, innhold, bildet i artikkelen og budskapet i eventuelle bannere.

Trenger du hjelp til innholdsprodusering?

? produsere innhold for egenpromotering havner ofte p? siden av kundearbeidet. I travle tider kan det derfor v?re vel s? hensiktsmessig ? f? hjelp til ? skrive gode artikler om egen virksomhet. Ta kontakt her for et tilbud om innholdsprodusering.

Om dere vil produsere innholdet selv hjelper vi dere godt i gang med ? gi tips og maler for hvordan dere kan trekke lesernes interesse mot deres artikkel.

Kontakt oss for et skreddersydd tilbud!